Biuro Detektywistyczne i Wywiad Gospodarczy BD AIKO Ireneusz Kochański Warszawa tel. +48 508033131

Świadczymy sługi detektywistyczne przede wszystkim w Warszawie i na Mazowszu, ale podejmujemy też zlecenia wymagające realizacji na terenie całego kraju. Sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze i kryminalne. Profesjonalnie i za przystępną cenę. Zrobimy dla Państwa wszystko co jest możliwe a czasem to, co pozornie wydaje się niewykonalne, bo ta praca jest dla nas pasją. Działalność biura oparta jest na licencji jego właściciela i detektywa o numerze 0004905 i przede wszystkim, na jego doświadczeniu procesowym i operacyjnym wynikającym z wieloletniej służby w pionach: kryminalnym, do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją oraz dochodzeniowo-śledczym Policji, a także na mieszanym, męsko-damskim zespole, który czynności realizuje. Firma figuruje pod nr RD-200/2015 w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiada też wymagane przepisami ustawy o usługach detektywistycznych ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (+48 508033131), przesłania wiadomości na wskazany adres e-mail lub kontakt poprzez znajdujący się na tej stronie formularz. Wstępnie doradzimy i skonsultujemy Państwa problem bez kosztów, a gdy po realizacji sprawy zajdzie taka potrzeba, to złożymy na Wasz wniosek zeznania z przebiegu czynności przed sądem. Jesteśmy po to by Wam pomóc. Gwarantujemy: obiektywną ocenę problemu, sprawność działania, dyskrecję, profesjonalne przygotowanie materiałów dowodowych i konkurencyjne ceny. Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6). Nie stosujemy sztywnego cennika za usługi i kwoty naszego wynagrodzenia uzgadniamy w rozmowach z Klientami, ponieważ okoliczności każdej sprawy są inne i wymagają indywidualnego podejścia oraz rzetelnego dostosowania niezbędnych do jej realizacji sił i środków, których ilość determinuje koszty. Razem je zracjonalizujemy zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Adres WWW:

www.aiko.com.pl

NIP:

9670102339

Dane do korespondencji

Biuro Detektywistyczne i Wywiad Gospodarczy BD AIKO Ireneusz Kochański Warszawa tel. +48 508033131

Adres: ul. Bogunki 3/25

02-692 Warszawa (Mokotów)

Telefon: /Fax: (22) 2702379

Zakres działania

Usługi zgodne z ustawą o usługach detektywistycznych, w tym m.in: 

 • Obserwacja osób i innych obiektów oraz wykrywanie obserwacji,
 • Sprawdzanie wierności i lojalności partnerów życiowych,
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie materiału biologicznego do badań DNA,
 • Badanie lojalności i uczciwości pracowników przedsiębiorstw oraz wiarygodności obecnych lub potencjalnych partnerów biznesowych,
 • Poszukiwanie dowodów w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych,
 • Poszukiwanie dowodów w sprawach o wyłudzanie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń,
 • Wywiad gospodarczy i środowiskowy,
 • Ustalanie składników majątku i źródeł dochodów dłużników, w tym alimentacyjnych,
 • Wykrywanie urządzeń podsłuchowych, podglądowych i geolokalizacyjnych,
 • Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • Wykrywanie ryzykownych zachowań osób bliskich i dzieci klientów,
 • Identyfikowanie zagrożeń w okolicy faktycznego lub potencjalnego miejsca zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wspieranie klientów w sprawach cywilnych i karnych, weryfikacja rzetelności wprowadzonego materiału dowodowego,
 • Prowadzenie szkoleń praktycznych (w terenie) w zakresie wykrywania obserwacji i podsłuchów w życiu prywatnym i w biznesie.
 • Monitorowanie (inspekcje) miejsc dronem. 

 Napisz do nas

 
 _____  ______  _______  _____ 
 | __ \ |____ | |__  __| / ____|
 | |__) |   / /   | |  | |   
 | ___/   / /   | |  | |   
 | |    / /    | |  | |____ 
 |_|    /_/    |_|   \_____|
                   
                   

Lokalizacja na mapie: